nomenklatura scalona od kiedy


foto

Dodany: 2020-01-03
Kategoria: Nomenklatura scalona
Komentarze: 2

Podatkowa księga przychodów 2019 Koszty stałe i zmienne

Podatkowa księga przychodów 2019. Koszty stałe i zmienne usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Celem artykułu jest wyobrażenie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest także przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę również odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top