wieloletnie prognozy finansowe jstwieloletnie prognozy finansowe jst. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy ustawowe rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja, wpływ na wyniki finansowe, możliwe nadużycia, przeciwdziałanie): modernizacja wartości zapasów (możliwe rozwiązania interpretacyjne), amortyzacja (i jej działanie na ocenę kondycji), analiza sprawozdań kwartalnych i miesięcznych (problemy, uproszczenia), dotacje (sposoby ujęcia i wpływ na wyniki finansowe), kapitały (dobre „duże” lub „małe”), kontrakty długoterminowe (budowlane), kto ustala podatek rolny odpisy aktualizujące należności (kiedy, dlaczego, ile i na jakim sposobem długo), odroczony taksa zyskowny (kiedy, dlaczego, działanie na wyniki finansowe), porównywalność danych (przy różnych latach obrotowych), prace rozwojowe (co w ten sposób naprawdę znaczą), ogół zagadnień transakcji z jednostkami powiązanymi (w tym obowiązki informacyjne), rezerwy (w tym termin cichych rezerw), segmenty działalności (kiedy, jak), utrata wartości środków trwałych (np. w wyniku przemiany technologii czy podatek rolny jest kosztem uzyskania przychodu produkcji), wartość godziwa aktywów (loga, wartość firmy, marka), wycena inwestycji (w szczególności udziałów i akcji), zaliczki na dywidendy (jak interpretować). Co można wyczytać ze sprawozdania biegłego rewidenta.

Komentarze: 3


noavatar.png
Dobronieg Bogdano 2020-05-11

Ostatnio uruchomiłem witrynę, informacje, które oferujesz w tej witrynie, pomogły mi bardzo. Dzięki za cały czas i pracę.

noavatar.png
Grzegorz Karwatowicz pełnomocnik beneficjentów 2020-05-15

Witam. Ten post był niezwykle fascynujący, zwłaszcza że od kilku dni szukałem myśli na ten temat.

noavatar.png
Serafin Dobromiro 2020-05-18

Wow, niesamowity układ blogów! Od jak dawna blogujesz? sprawiłeś, że blogowanie wyglądało łatwo. Ogólny wygląd Twojej witryny jest doskonały, a także zawartość!

Najnowsze artykuły:

Top