Kategorie: 222


foto

Dodany: 2020-09-01
Kategoria: Split payment
Komentarze: 0

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy czyli załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z co najmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o chociażby o tym, że są.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-09-01
Kategoria: Split payment
Komentarze: 0

System bezpieczeństwa obiektu technika – ludzie – procedury

System bezpieczeństwa obiektu (technika – ludzie – procedury) i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy czy załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z co najmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o choćby o tym, że są to miejsca, w których zazwyczaj funkcjonuje wiele firm.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Coaching
Komentarze: 0

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Instrukcje podatkowe
Komentarze: 0

Zmiany w podatkach PIT także CIT wprowadzające przemiany

Zmiany w podatkach PIT także CIT wprowadzające przemiany do klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania lub przemiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych także magazynów call-off stock. Zmiany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Prawo
Komentarze: 0

Upadłość i zgłoszenia wierzytelności

Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i niepewność pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa również.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

Umowa co musi zawierać umowa

Umowa - co musi zawierać umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, ale też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami,.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

Nowe prawo jak będzie przebiegała procedura zabezpieczenia

Nowe prawo jak będzie przebiegała procedura zabezpieczenia środka dowodowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło to znaczy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Prawo
Komentarze: 0

Nowe prawo budowlane etapowanie wzajemne ustalenie

Nowe prawo budowlane - etapowanie wzajemne ustalenie harmonogramu i zakresu częściowego przekazywania zbiorów danych i dokumentów przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i całkowity wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny lub wystarczy

czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny lub wystarczy wartość bezwzględna w systemach klasy EZD? jest reprezentacja od strony praktycznej zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych także orzecznictwo.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top