Główne kierunki działań regulacyjnych dla branżyGłówne kierunki działań regulacyjnych dla branży FinTech w bankowości. Prawo autorskie a współpraca w projektach IT. Specyfika prawna kontraktów licencyjnych lub innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w zakresie planów IT, szczególne reguły ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z obszaru praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a także różnorodność stosowanych poprzez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania komputerowego to tylko niektóre z czynników powodujących częste trudności w ustaleniu skutków prawnych umów prawnoautorskich zawieranych w ramach przedsięwzięć informatycznych różnej skali. Zasadniczym celem szkolenia jest z jednej strony zwrócenie jego uczestnikom szczególnej uwagi na przyjęte w polskim prawie reguły kształtowania kontraktów licencyjnych dodatkowo innych umów dotyczących praw autorskich, osobliwy przepisami zakres swobody kształtowania prawno-biznesowych skutków takich umów, z drugiej analiza w tym momencie funkcjonujących w toku sektora IT modeli i sposobów dysponowania prawami własności intelektualnej, w tym licencjonowania i dystrybucji oprogramowania komputerowego. Szkolenie ma istota warsztatowy zostało przygotowane z intencją przekazania maksymalnie praktycznej znajomości ułatwiającej analizę, negocjowanie i zarządzaniem wykonaniem kontraktów prawnoautorskich w ramach wzorców IT. W końcowej części artykułu podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania znajomości zdobytej w jego trakcie. Artykuły przeznaczone są zwłaszcza dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu dodatkowo realizacji wzorów i przedsięwzięć powiązanych z korzystaniem czyli udostępnianiem oprogramowania lub systemów IT, w tym: dyrektorów działów IT, menedżerów odpowiedzialnych za ustalenia i wykonanie kontraktów licencyjnych lub innego rodzaju umów dotyczących korzystania z praw własności intelektualnej, osób biorących wkład w negocjowaniu umów (klauzul) prawnoautorskich w projektach informatycznych, koordynatorów nadzorujących realizację wzorów IT powiązanych z korzystaniem albo udostępnianiem oprogramowania, pośredników w dystrybucji oprogramowania komputerowego, prawników wewnętrznych producentów, dystrybutorów i użytkowników oprogramowania. Popularne modele licencyjne: named user, concurrent floating user, site server CPU, OEM, Open License Program (OLP), Volume License Program (VLP), Contractual License Program (CLP). Co w IT jest chronione prawem autorskim? Pojęcie utworu i granice prawa autorskiego Prawo autorskie a współpraca w projektach IT współtwórczość twórczość zależna Treść praw autorskich: prawa majątkowe i osobiste Specyfika ochrony programów komputerowych i baz danych Twórczość pracownicza ustawa o imprezach turystycznych i usługach powiązanych Umowy prawnoautorskie Między przeniesieniem praw a licencją różnice konstrukcyjne Nabycie praw autorskich a nabycie udziału w prawach kiedy możliwe kiedy wskazane Umowy licencyjne Licencje wyłączne i niewyłączne Sublicencje Ograniczenia terytorialne Okres obowiązywania licencji Możliwości wypowiedzenia licencji i ochrona przed wypowiedzeniem Przyszłe pola eksploatacji a umowy autorskie Wynagrodzenie w umowach autorskich Dystrybucja oprogramowania poprzez sieci partnerskie a prawa autorskie Licencje i prawa autorskie w grupach podmiotów powiązanych SaaS i bezlicencyjny model korzystania z oprogramowania kiedy i jak możliwy? Amortyzacja wydatków na nabycie upoważnień autorskich rzecz WNiP Prawne aspekty wolnego i otwartego oprogramowania (open source i free software) Ideologia dlaczego wolne, dlaczego otwarte? Wolne oprogramowanie a open source oznacza to to na pewno to samo? Porównanie modeli licencji: copyleft (GPL, LGPL, AGPL) i noncopyleft (BSD, Apache) Licencje open content Obrót używanym oprogramowaniem przydzielenie licencji i wyczerpanie praw autorskich Studium przypadku – praca wspólna

Komentarze: 1


noavatar.png
Aleksandra Ciszewska radca prawny 2020-05-09

Naprawdę lubię oglądać w tej witrynie, zawiera wspaniałe artykuły. "I wszystkie wiatry wzdychają, bo słodkie rzeczy umierają". przez Christina Georgina Rossetti.

Najnowsze artykuły:

Top