czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny lub wystarczyczy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny lub wystarczy wartość bezwzględna w systemach klasy EZD? jest reprezentacja od strony praktycznej zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych także orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między innymi na pytania innymi słowy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i w jaki sposób długo takie Jakie dokumenty powinny być umieszczane w części B akt osobowych zgodnie z najnowszą wykładnią? zaświadczenie jest aktualne, czy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna oraz jakim sposobem prawidłowo zabić Jakie dokumenty powinny być podpinane pod ewidencję czasu prac oraz których dokumentów nie należy podpinać pod ewidencję czasu pracy? z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i normy wydawania. Najnowsze przemiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na śmiałych zasadach z uwzględnieniem kodeksów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów także elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana Jakie są zasady pozyskiwania dokumentów od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oraz ich umieszczania w aktach osobowych? z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)

Najnowsze artykuły:

Top