finanse publiczne w konstytucji rp


Artykuł z prawa podatkowego przeznaczona jest dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji także przedsiębiorców. Zaintryguje tak jak przedstawicieli nauki dodatkowo żaków prawa, finansów i ekonomii. Będzie pożyteczna dodatkowo osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego. Wpis zawiera całość problematyki podatkowej z punktu widzenia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W kwestiach spornych ujęto różne linie orzecznicze i wskazano na ryzykowny krok podatkowe spojone ze stosowaniem określonych przepisów. Lektura odpowiada na pytania:- Jak prawidłowo ustalić profit przedsiębiorcy?- Jakie skutki podatkowe niesie restrukturyzacja przedsiębiorstwa, jego zbycie i likwidacja?- Jakie są modele prowadzenia działalności w różnych formach prawnych (np. spółkach będących i niebędących podatnikami podatku dochodowego)?- Na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu aktywności gospodarczej poprzez zagraniczny zakład albo strukturę obejmującą podmioty powiązane?W wyd. publikacji Prawo podatkowe przedsiębiorców zaprezentowano m.in. zmiany dotyczące:- opodatkowania aportów w innej postaci niż przedsiębiorstwo czyli jego zorganizowana część,- niedostatecznej kapitalizacji (cienkiej kapitalizacji),- utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),- opodatkowania dywidend, np. dywidend rzeczowych,- klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania,- cen transferowych: zmiana definicji podmiotów powiązanych, nowe obowiązki dotyczące dokumentacji cen transferowych, uprzednie porozumienia cenowe,- śmiałych obowiązków rejestracyjnych,- nadużycia prawa w obszarze VAT również sankcje w VAT,- rozszerzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia,- wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (w ramach tzw. pakietu paliwowego),- wprowadzenia szczególnych zasad opodatkowania niektórych kategorii wyrobów akcyzowych: zwolnień w podatku akcyzowym, procedury zawieszenia poboru akcyzy, ewidencji na rzecz potrzeb podatku akcyzowego.

Najnowsze artykuły:

Top